Fagráð

Fagráð

Fagráð móta stefnu í kynbótum og þróunarstarfi viðkomandi búgreinar, skilgreina ræktunarmarkmið og setja reglur um framkvæmd meginþátta ræktunarstarfsins. Enn fremur móta þau tillögur um stefnu í fræðslumálum og rannsóknum búgreinarinnar og fjalla um önnur mál sem vísað er þangað til umsagnar og afgreiðslu. Í fagráðum skulu sitja menn úr hópi starfandi bænda. Þá skal landsráðunautur sitja í fagráði og jafnframt skulu sitja í fagráðum eða starfa með þeim sérfróðir aðilar. Fagráð skulu hljóta staðfestingu landbúnaðarráðherra að fenginni umsögn Bændasamtaka Íslands.

Samkvæmt Búnaðarlögunum er það í verkahring fagráðs hverrar búgreinar að meta þörf fyrir kynbótadóma og sýningar búfjár í viðkomandi búgrein og gera tillögur til Bændasamtaka Íslands og viðkomandi aðildarfélaga um dómstörf og sýningarhald.

Í fagráði í hrossarækt sitja:

Frá Félagi hrossabænda:
Sveinn Steinarsson, formaður, Litlalandi, 816 Ölfusi. S:483-3884 / 892-1661.
Siguroddur Pétursson, Eiðhús, 311 Borgarnes, s:897-9392
Ingunn Reynisdóttir, Syðri-Vellir, 531 Hvammstangi, s: 893-2835
Erlendur Árnason, Skíðbakki III, 861 Hvolsvöllur, s: 897-8551
Hulda Gústafsdóttir (tiln. af LH), Árbakka, 851 Hella. S:587-1748 / 897-1744.

Fulltrúar Bændasamtaka Íslands:
Þorvaldur Kristjánsson ábyrgðarm. í hrossarækt, Engihlið 16, 105 Reykjavík  S:437-2199 / 866-2199. 
Guðný Helga Björnsdóttir, Bessastaðir, 531 Hvammstanga. S:451-2912 / 893-7981.
Sveinn Ragnarsson (tiln. af búnaðarskólunum), Ásgarður, 551 Sauðárkrókur . S:861-1128.

Varamaður: Sylvía Sigurbjörnsdóttir, Oddhól, 851 Hella, s: 6942108

Fundargerðir fagráðs

English:
Fagráð is the official Horse Breeding Council in Iceland. It sets rules and goals regarding breeding evaluations according to Icelandic Agriculture laws. The chairman of the Horse Breeders Association is also the chairman of the Horse Breeding Council. Above you can see who the members of the council are.